An author`s performance of Boian Ivanov
Staging by Boian Ivanov
Choreography by Tatyana Sokolova
Costumes by Elitsa Georgieva and Ognyana Serafimova
Cast: Boyan Stoyanov, Valentin Mitev – junior, Vera Stoykova, Veselina Kalcheva, Galin Ginev, Gergana Gospodinova, Daniel Dobrev, Diana Tsolevska, Evgeniya Vasileva, Krasimir Dobrev, Maria Tomova, Stoyan Stoyanov, Teodor Hristov