Куклотерапия

От месец април 2008 г. Куклен театър - Варна е база на новоучреденото сдружение с нестопанска цел "Асоциация за куклотерапия".
Сдружението си поставя за цел популяризирането и реализирането на идеята за използване на куклата по време на лечебно-възпитателния процес като посредник между лекуващ (обучаващ) и лекуван (обучаван); сътрудничество с Международната асоциация "Кукли и терапия" и с други подобни организации.

Още същата година в програмата на XIV - то издание на МКФ "Златният делфин" бяха включени два уъркшопа по куклотерапия, посрещнати с голям интерес от психолози, лекари, преподаватели и социални работници. Семинарите се водеха от Мадлен Лион, президент на Световната асоциация по куклотерапия.

Сдружението предвижда куклотерапия за деца и възрастни с психофизически нарушения, както и здрави деца с образователна цел и развиване на сръчност и артистични умения; създаване и представяне на спектакли в здравни центрове и учебни заведения; семинари, конференции, уъркшопове, издаване на специализирани материали и др.

Актьори от театъра три поредни години ръководят ателиетата в летен проект "Работилница за театрални кукли", финансиран от Община Варна. В тези ателиета успешно се интегрират и работят със свои връстници деца и младежи в неравностойно положение.

"Асоциацията за куклотерапия" и  Куклен театър – Варна, подпомагат дейността на Центъра за психично здраве, по-конкретно на театралното студио към Метадоновата програма. Младежите там подготвят свои куклени спектакли, като част от куклите и декора изработват сами, а други – истински, професионални кукли, им предоставя театърът. Актьори и специалисти от екипа често са в Центъра – консултират, помагат в изработването на куклите, в репетиционния процес. Театърът безвъзмездно предостави своята сцена и сценична техника за представянето на спектаклите „Процесът” и „Нощни птици” пред различни варненски домове за деца, лишени от родителски грижи.

Младежи от Центъра участваха и в летния проект на театъра по програма „Младежки дейности” на Община Варна - Работилница за театрални кукли.

Със съдействието на Кукления театър най-активните млади актьори се включиха като статисти и в спектакъл от XVIII Международен театрален фестивал във Варна.

На 17.06.2011 г . от 10.00 ч. в сградата на Държавен куклен театър- Варна се състоя съвместно представяне на арт- студиото и театър- студиото към Център за психично здраве- Варна. Младежите изложиха свои картини и пластики във фоайето на театъра, а на сцената от 11.00 ч. бе представена куклена адаптация по любими детски песни и приказки.
Събитието е част от проекта на Центъра „Комплексен модел за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от наркотични вещества”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Представянето на дейностите на двете ателиета се осъществи с подкрепата на Държавен куклен театър- Варна. Гости на празника бяха децата от ЦДГ „Теменужка”, както и специалисти, работещи в сферата на зависимостите от Германия, Италия, Австрия и Люксембург.

Най-големият проект, реализиран в международен план, е „Малкият принц“ 2018 - резултат от творческо сътрудничество на НПО „Асоциация за куклотерапия“ и Италианската културна асоциация „Умбри-а-кончерто“ с участието на млади хора със специални потребности от приемния център „Алдо Моро“ в Губио, Италия. Проектът е съфинансиран от фондация Каса ди Риспармио ди Перуджа.
Проектът и спектакълът бяха изцяло интегрирани в дейностите и целите на центъра, който има за цел „да подобри потенциала на хората с увреждания, като насърчава развитието на тяхната автономия и подобряването на техния социален живот ". Бяха проведени три уъркшопа (ноември, януари и април), за да се подготви шоуто заедно с Лоредана Порпора (директор), Диана Цолевска (ко-директор, Асоциация за куклотерапия), Вера Стойкова (режисьор на шоуто, Асоциация по куклотерапия) и Андреа Джакомети (куратор на саундтрака, президент на Асоциация „Умбри-а-кончерто“): по време на тези семинари всички участници, младежите от центъра, родителите и операторите, си сътрудничиха, за да подготвят необходимия материал за сценария. Спектакълът се състоя на 19 април 2018 г. в театър „Лука Ронкони“ в Губио. Това беше комбиниран спектакъл: реализира се чрез „черна кутия“, в която се прожектират видеоклипове и записана музика; актьорите, момчета и момичета от центъра, играеха едновременно с тази мултимедия. Видеоклиповете бяха част от материала, направен през тези седем месеца заедно с младежите от центъра, така че актьорите се свързаха със себе си, със своите образи и артистични превъплъщения, минали и настоящи. Само един актьор озвучаваше  диалозите. Подготовката и поставянето на спектакъла позволиха на всички момчета и момичета да изразят себе си чрез всички свои експресивни умения, актьорско майсторство, пеене, рисуване, скулптура ... това създаде смесено изкуство, което позволи на всеки да подобри своите експресивни способности.

През януари 2021 г. г-жа Вера Стойкова – директор на ДКТ-Варна бе поканена да изнася лекции по учебна дисциплина „Арт терапия. Куклотерапия“ пред студенти – магистри по специалност „Рехабилитация, таласотерапия, уелнес и СПА“ към Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.