Куклотерапия

От месец април 2008 г. Куклен театър - Варна е база на новоучреденото сдружение с нестопанска цел "Асоциация за куклотерапия".
Сдружението си поставя за цел популяризирането и реализирането на идеята за използване на куклата по време на лечебно-възпитателния процес като посредник между лекуващ (обучаващ) и лекуван (обучаван); сътрудничество с Международната асоциация "Кукли и терапия" и с други подобни организации.

Още същата година в програмата на XIV - то издание на МКФ "Златният делфин" бяха включени два уъркшопа по куклотерапия, посрещнати с голям интерес от психолози, лекари, преподаватели и социални работници. Семинарите се водеха от Мадлен Лион, президент на Световната асоциация по куклотерапия.

Сдружението предвижда куклотерапия за деца и възрастни с психофизически нарушения, както и здрави деца с образователна цел и развиване на сръчност и артистични умения; създаване и представяне на спектакли в здравни центрове и учебни заведения; семинари, конференции, уъркшопове, издаване на специализирани материали и др.

Актьори от театъра три поредни години ръководят ателиетата в летен проект "Работилница за театрални кукли", финансиран от Община Варна. В тези ателиета успешно се интегрират и работят със свои връстници деца и младежи в неравностойно положение.

Вече две години Куклен театър – Варна, подпомага дейността на Центъра за психично здраве, по-конкретно на театралното студио към Метадоновата програма. Младежите там подготвят свои куклени спектакли, като част от куклите и декора изработват сами, а други – истински, професионални кукли, им предоставя театърът. Актьори и специалисти от екипа често са в Центъра – консултират, помагат в изработването на куклите, в репетиционния процес. Театърът безвъзмездно предостави своята сцена и сценична техника за представянето на спектаклите „Процесът” и „Нощни птици” пред различни варненски домове за деца, лишени от родителски грижи.

Младежи от Центъра участваха и в летния проект на театъра по програма „Младежки дейности” на Община Варна - Работилница за театрални кукли.

Със съдействието на Кукления театър най-активните млади актьори се включиха като статисти и в спектакъл от XVIII Международен театрален фестивал във Варна.

На 17.06.2011 г . от 10.00 ч. в сградата на Държавен куклен театър- Варна се състоя съвместно представяне на арт- студиото и театър- студиото към Център за психично здраве- Варна. Младежите изложиха свои картини и пластики във фоайето на театъра, а на сцената от 11.00 ч. бе представена куклена адаптация по любими детски песни и приказки.
Събитието е част от проекта на Центъра „Комплексен модел за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от наркотични вещества”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Представянето на дейностите на двете ателиета се осъществи с подкрепата на Държавен куклен театър- Варна. Гости на празника бяха децата от ЦДГ „Теменужка”, както и специалисти, работещи в сферата на зависимостите от Германия, Италия, Австрия и Люксембург.

to top button