Статут

logo_golden_dophin_9
Международен Куклен Фестивал “Златният Делфин”
logo_golden_dophin_9

Международният куклен фестивал “Златният делфин” е създаден през 1972 година във Варна, България. През 2022 г. предстои неговото ХVIII издание. Провежда се през три години, oт 1 до 7 октомври.

Адрес на фестивала: Държавен куклен театър - Варна ул. “Драгоман” № 4, Варна 9000, България
Телефон: 052/607 841
Факс: 052/607 842
E-mail и уеб адрес [email protected]; [email protected]; www.vnpuppet.com
Артистичен директор: г-жа Вера Стойкова
Изпълнителен директор: г-жа Ана Александрова
І. ЦЕЛИ
 1. Международният фестивал за куклено-театрално изкуство “Златният делфин” си поставя за цел:
  • да поощрява развитието на българската драматургия за куклен театър;
  • да популяризира постиженията на българското куклено изкуство;
  • да запознава със съвременните тенденции и най-новите художествени търсения на кукленото изкуство в световен план;
  • да създава условия за задълбочаване на творческите контакти между куклено-театралните дейци от различните страни.
 2. В рамките на Международния куклен фестивал “Златният делфин” се провеждат работни семинари, които обхващат широк кръг от въпроси, свързани с теорията и практиката на кукления театър.

 

ІІ. РЕГЛАМЕНТ
 1. В Международния куклен фестивал “Златният делфин” участват професионални театри от България и чужбина.
 2. Постановките, които кандидатстват за участие във фестивала, трябва да бъдат създадени след последното му издание – 2017 година.
 3. Фестивалът се провежда в три раздела:
  А. Постановка на нова българска куклена пиеса или по българска сценична адаптация на художествено произведение, написани след последното издание на фестивала.
  Б. Куклено-театрална постановка за деца.
  В. Куклено-театрална постановка за възрастни.
  Постановките от раздели Б и В нямат ограничения в избора на драматургията.
 4. Театрите имат право на участие най-много с две постановки, като едната от тях задължително да бъде от Раздел А на т. 3.
 5. Кандидатите заявяват писмено предложението си, като прилагат видеозапис на постановката(те), пресдосие, фотографии, програми, плакати и попълнена апликационна форма/ технически лист на постановката(те), най-късно до 30 април на годината, в която се провежда фестивалът.
 6. Подборът на постановките, които влизат в програмата на фестивала, се извършва от селекционна комисия.
 7. Театрите получават официално известие за решението на селекционната комисия и покана за участие на одобрените постановки, най-късно до 1 юни на годината, в която се провежда фестивалът.
 8. Театърът представя постановката(те) си с едно представление в конкурсната програма и с едно или две представления извън нея.
 9. Всички разходи, свързани с пребиваването и участието на театрите във фестивала, дневните и квартирните на участниците, се поемат от организаторите.
 10. Пътните разходи се осигуряват от гостуващия театър.

 

ІІІ. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Специализирано жури присъжда следните награди за художествени постижения:

 1. Награди за цялостен спектакъл:
  - голямата награда Златен делфин
 2. Награди за драматургия за куклен театър:
  - една награда за нова българска куклена пиеса;
  - една награда за драматизация на литературно произведение.
 3. Награди за режисура, сценография и актьорско майсторство в два  раздела  - за деца и възрастни:
  - една награда за режисура;
  - една награда за сценография;
  - една награда за актьорско майсторство – женска роля;
  - една награда за актьорско майсторство – мъжка роля.
 4. Награди за музика на куклено-театрална постановка:
  - една награда за оригинална музика;
  - една награда за музикално оформление.
 5. Журито запазва правата си да не раздава обявените награди и в случай на необходимост да ги видоизменя.
 6. Всички театри, които са взели участие във фестивала “Златния делфин”, получават диплом.
ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ
 1. Международният куклен фестивал “Златният делфин” се организира от : Сдружение с нестопанска цел “Златният делфин” – Варна, Държавен куклен театър – Варна, Министерството на културата , Община Варна, Съюза на артистите в България, Българския център на УНИМА.
 2. Организацията и провеждането на фестивала се ръководят от Организационен комитет, който делегира права на Дирекция на фестивала за оперативно действие.
 3. Дирекцията на фестивала определя състава и назначава членовете на Селекционната комисия и журито на фестивала.
 4. Всички въпроси, свързани с фестивала, нерегламентирани в настоящия статут, се решават от Организационния комитет и Дирекцията на фестивала.
 5. Средствата за организация и провеждане на фестивала се осигуряват от Министерство на културата, Община Варна, Съюза на артистите в България, БЦ на УНИМА, спонсорства, дарения и други.

 

ВЕРА СТОЙКОВА
АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР  НА
МКФ „ЗЛАТНИЯТ  ДЕЛФИН”

to top button