Проекти

Възможността да се реализират идеи извън официалния репертоарен ангажимент на театъра е била винаги желана провокация за творческия екип. Експериментът и това, което произтича от него като резултат, показва, че откритията в сценичното пространство не бива никога да спират. Именно поради неспирните търсения в областта на възможностите за визия и сценичен изказ, положителният резултат е крачка напред по пътя към съвременното модерно изкуство. Експериментите крият рискове, но и неочаквано бързи възходи.

Благодарение на редица социални проекти, театърът излиза от рутинната си среща с публиката и се превръща в притегателно място за различни социални и възрастови групи, които намират ново поприще за изява на своя талант или на творческата си дейност, фантазия и съпричастност към общи задачи.

to top button