ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

За ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ВАРНА

1.Уебсайтът http://vnpuppet.com  е собственост на Държавен куклен театър - Варна, ЕИК: 000083665, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Драгоман” № 4, тел.: 052/ 607 844, e-mail: bileti.org@vnpuppet.com

Предлагани услуги

2.В сайта http://vnpuppet.com  има възможност да бъдат закупени билети за театралните постановки от репертоара и програмата на Държавен куклен театър - Варна. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, начален час, зала, в която ще се представи всяка постановка.

Ценова политика

3.Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите. Цените са в български левове и са крайни.

4.ПЪРВИТЕ 3 (ТРИ) ЗРИТЕЛСКИ РЕДА СА САМО ЗА ДЕЦА БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ.

5.Некоректно закупените билети  ще бъдат коригирани на билетна каса.

6.Всички намаления и отстъпки в цените на билетите важат само при покупка от билетната каса на театъра. При онлайн продажбите намаления и отстъпки не се правят.

Лични данни

7. Държавен куклен театър - Варна полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията.

8. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната системата ePay.bg, гарантираща сигурността им. Държавен куклен театър - Варна и http://vnpuppet.com  не съхраняват номера на банкови карти.

Условия за отказ от закупен билет

9. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират за възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.

10. До 48 часа преди началото на спектакъла, за който са закупени билетите, билетопритежателят може да ги презавери за спектакъл по избор от репертоарния афиш на театъра.

11. В случай на сваляне на представление от собствената продукция на Театъра, Държавен куклен театър - Варна се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:
11.1.Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление.
11.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети.
11.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква.

Всички операции описани в т.10 до т.11.3 се извършват на място в билетна каса на Театъра.

Покупка на електронен билет през ИПЕЙ
 12. При успешна транзакция на закупен билет, зрителят получава на електронния си адрес генериран уникален QR код с място, ред, дата и начален час на представлението. Електронният билет може да бъде разпечатан или показан на електронно устройство за проверка при входа в залата.

Покупка на електронен билет през ИЗИПЕЙ
 13. При успешна транзакция на закупен билет, зрителят получава на електронния си адрес генериран уникален десетцифрен код, с който може да се извърши заплащането в брой  на билетите в която и да е каса на ИЗИПЕЙ на територията на Република България.

При технически проблем, свържете се на следните контакти на ИПЕЙ АД :
тел.: +359 2 9210850; факс: +359 2 9879131; e-mail: merchant@epay.bg

Театърът си запазва правото за промени в програмата.