Инициативи за осмисляне свободното време на децата

1 април 2007

Отбелязване на Международния ден на хумора и шегата и на Международния ден на детската книга (2 април)
Изложба – колекция от кукли – клоуни на Гергана Петрова.
Награждаване на най-добре отговорилите във викторината за любими герои от детски книги и спектакли.
Щанд на варненски издатели с най-новите им книги за деца.

Юни 2007

Изложба “Светлозара Доксимова и приятели”,организирана от клуб “Приятели в Европа”.

Лято 2007, 2008, 2009
Работилница за театрални кукли

Проект, финансиран от Дирекция “Младежки дейности и спорт” при Община Варна

Целите

- приобщаване на деца и млади хора към театралното изкуство чрез атрактивна и желана от тях дейност;
- осмисляне на свободното им време през лятната ваканция;
- подпомагане на училищните театри с изграждане на специфични умения у младите театрали;
- арт-терапия за младежи в неравностойно положение;
- творческо общуване на децата и младежите с хора на изкуството.

Участниците

До този момент повече от 350 деца и младежи на възраст от 5 до 25 години от различни учебни заведения в града. Сред тях – групи от СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”, Дом „Гаврош”, Центъра за психично здраве. Разпределят се в ателиета, всяко от които работи в продължение на пет дни.

Мястото

В Музея на куклите към театъра - единствен по рода си на Балканите и един от малкото в Европа.

Програмата

Запознаване с историята и видовете театрални кукли; с тяхната конструкция и функции. Представяне на основните етапи в създаването на куклено-театралния спектакъл. Под ръководството на актьори от театъра - самостоятелно проектиране на несложни театрални кукли за домашен или училищен театър. Първи крачки в кукловоденето. Опит за драматизация и сглобяване на театрален етюд. В зависимост от желанието на участниците се обособяват групи като:„Маски”; „Куклен мюзикъл”, „Театър на сенките”, „Фантазии с импровизирани кукли”, „Образователен театър” и други.  Всяка група превръща заключителния си ден – петък, в малък театрален празник, на който присъстват родители и приятели.
В началото на учебната година всички участници се представят на Лятната сцена пред Кукления театър.

Проектът бе представен и на семинара по куклотерапия, организиран по време на ХІV Международен куклен фестивал “Златният делфин” през октомври 2008 г.

От лято 2010 Работилницата за театрални кукли се организира от Сдружение „Куклотерапия”.

Театрална лаборатория СТИЛ – Свободно Творческо Изразяване на Личността
Цели

*Алтернативна извънучилищна дейност, развиваща у децата и учениците от гимназиалния курс умения, почти липсващи в учебната програма: адекватно общуване и себеизразяване, публично представяне, култура на говора, развиване езика на тялото, артистични умения.
*Осмисляне на свободното време на младите хора.
*Интегриране на млади хора с увреждания или от рискови социални групи в среда на техни връстници в условията на увлекателна и желана дейност.
*Общуване на младите хора със специалисти и творци на изкуството в свободна и плодотворна съвместна работа и в реална културна среда.
*Приобщаване на младите хора към модерното изкуство в различните му проявления.

Целева група

Деца, ученици от гимназиалния курс, студенти.
Деца и младежи с увреждания и в неравностойно социално положение.
Млади родители.
Доброволци.

Дейности

Сформиране на отделни школи, програми, ателиета; някои – краткосрочни, други – през цялата учебна година, трети – през ваканциите. “Красноречие”
Изработване на навици за ефективно общуване (Емпатия - “Да повървим с чуждите обувки”; Доверието в диалога); Ораторско майсторство (Подготовка, структуриране, начини на поднасяне на публичното послание)
„Гласово-говорна култура”
„Езикът на тялото”
„Ритъм, форма, движение”
Развитие на ателието „Езикът на тялото” в първи опити в движенческия театър и пърформанса
„Въображение и изображения”
Етюди с т. нар. импровизирани кукли
„Маски”

Програмите и ателиетата ще се обогатяват непрекъснато

Какво предлага театърът?

1. Удобна за работа база - творческа територия за младежи със стремеж да се развиват, да учат и преживяват нови неща, да се забавляват.
2. Квалифицирани специалисти и творци с дългогодишен опит в творческото общуване и пряката работа с деца. В общуването с тях участниците в различните школи ще открият неподозирани свои възможности и удоволствието да ги осъществят.
3. Цялостна концепция, ръководство и организация на проекта.

to top button