Нощ на Литературата 2021 ще се проведе в две открити читателски пространства в града, за да предостави оптимален комфорт с грижа за здравето на всички участници и посетители! Само тази година текстовете ще се четат еднократно, но ще успеете да чуете всеки от тях! Входът е свободен!

Сряда, 12-ти май

18:00 - 20:00 ч. - Лятна сцена на ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР ВАРНА

20:30 - 22:30 ч. - КУБО - РИБАРСКИ ПЛАЖ, Крайбрежна алея

Представят се откъси от съвременни европейски писатели. Подборът се осъществява от културните институти и посолствата на европейските държави в България и включва наскоро преведени и издадени текстове от техни национални автори.

Организатори на Нощта за Варна са Дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна и Младежка фондация „Аморфа“ в партньорство с читателските пространства.

Нощ на литературата в България е инициатива на посолствата и културните институти на държавите-членки на Европейския съюз от мрежата EUNIC и Фондация „Детски книги“, които заедно с издателствата и преводачите подбират представените чрез откъси литературни произведения.

нощ на литературата 2021