От месец септември спектаклите в събота и неделя се играят от 11.00 ч. в закритата зала на театъра.

фб-програма-септември-2019