1548428458960_DSC_0388

Уважаеми родители, колеги и приятели,

Обръщам се към вас като директор на Държавен куклен театър – Варна. Благодаря ви за интереса и загрижеността, които проявявате, във връзка с ограничаване на представленията на театъра в детските градини на територията на Община Варна. Искам да ви успокоя и уверя, че се търси разумно решение на въпроса. Днес имах среща с г-жа Лилия Христова – директор на „Образование и младежки дейности“ и с други представители на Община Варна, които изложиха мотивите си за необходимостта от това разпореждане. Те са свързани с жалбите на родители, които не са съгласни да се събират пари за представления, както и с условията на тяхната организация. В момента обсъждаме и подготвяме решение, което ще подкрепи и регламентира намеренията ни за съвместна дейност с Община Варна. В него ясно ще бъдат изложени правилата, по които наши спектакли ще гостуват в детските заведения, без децата да бъдат лишавани от срещите със стойностни представления, подходящи за тяхната възраст. Благодаря ви още веднъж, че се вълнувате от ситуацията, която възникна и ви моля за търпение – очаквайте решението в близките дни!

С поздрав, Вера Стойкова