Очакваме Ви на 15-ти май от 18.00 до 22.00 ч., за да чуете "Най-кратките приказки на света" от Тамаш Ияш и Янош Лацкфи, Унгария.

Актьорите Мария Томова и Теодор Христов ще четат приказките на български език, а в оригинал на унгарски език ще ги чуем от Бианка Иванова.